To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Bielactwo - vitiligo.com.pl
Bielactwo nabyte, leczenie, zdjęcia, forum

Ogłoszenia - Regulamin

Czesiu - Wto 11 Lip, 2006 10:24
Temat postu: Regulamin
Zasady szczegółowe obowiązujące na forum (korzystanie z forum oznacza akceptację poniższych zasad)


1. Wszystkich użytkowników obowiązuje netykieta.

2. Konto użytkownika - na forum można posiadać tylko jedno konto.

2.1 Świadome i celowe używanie więcej niż jednego konta przez daną osobę, będzie skutkowało ostrzeżeniami lub zablokowaniem kont i banem. W przypadku dłuższej nieobecności, awarii komputera lub innego zdarzenia skutkującego utratą hasła należy najpierw skorzystać z opcji przypomnienia hasła. W tym celu klikamy http://vitiligo.com.pl/fo...de=sendpassword i wypełniamy pola odpowiednimi danymi. Jeśli ktoś nie pamięta, jaki adres mailowy podał i/lub jaki ma login, proszony jest o kontakt ze mną - czesiu81(at)tlen.pl, gdzie (at) trzeba zastąpić odpowiednim znakiem.

2.2 W przypadku, gdy użytkownik pomylił się przy zakładaniu konta (literówka lub zły adres mailowy), proszony jest o kontakt.

2.3 Użytkownik zakładając nowe konto, musi je aktywować, klikając w link, który otrzyma mailem. Jeśli tego nie zrobi w ciągu miesiąca, otrzyma maila z pytaniem o chęc korzystania z założoneo konta. W razie braku odpowiedzi w terminie siedmiu dni, konto zostanie usunięte.

2.4 Istnieje możliwość zmiany loginu (nicka, nazwy użytkownika). W tym celu należy się ze mną skontaktować.

3. Pisanie postów - wychodzimy z założenia, że im większy porządek, tym łatwiej i szybciej można znaleźć interesujący nas temat.

3.1 Nowy temat powinien być umieszczony w odpowiednim dziale forum, do którego najbardziej pasuje. Powinien posiadać tytuł krótko opisujący treść lub przynajmniej być jego słowem kluczowym. Tematy zatytułowane "Co o tym sądzicie?", "Pomocy" itp. nie są mile widziane i będą zmieniane.

3.2 Przed założeniem nowego tematu należy sprawdzić, czy już taki się nie pojawił, np. korzystając z wyszukiwarki. W uzasadnionych przypadkach (próba uporządkowania informacji, temat z wieloma wypowiedziami i częstymi offtopami) można założyć nowy wątek na taki sam lub podobny temat.

3.3 Obowiązuje zakaz umyślnego dublowania wypowiedzi (pisania tego samego postu w różnych działach forum). W takich przypadkach posty będą kasowane a użytkownik zostanie upomniany lub może zostać ukarany ostrzeżeniem.

3.4 Do poprawiania (błędów i literówek), uzupełnienia i aktualizowania własnych wypowiedzi służy opcja "Edytuj". Jeśli w poście zaszły istotne zmiany, należy je wyróżnić lub o nich poinformować. Nie należy natomiast zmieniać zdania we wpisie bez zaznaczenia tego, szczególnie, gdy pojawiły się odpowiedzi na dany post.

3.5 Nie piszemy całych wypowiedzi ani dłuższych fragmentów WIELKIMI LITERAMI, Na PrZeMiAn WiElKą I MaŁą LiTeRą, pokemonowym pismem, czerwonym kolorem (zarezerwowany dla Moderatorów i Administratorów) ani zbyt dużą czcionką oraz ich wariacjami. Nie nadużywamy wykrzykników, znaków zapytania oraz innych symboli. Do zaznaczenia ważności fragmentu wypowiedzi wystarczy pogrubiona, nieco większa lub innego koloru czcionka. Należy kierować się zasadami czytelności, przejrzystości i poprawności językowej.

3.6 Wypowiedzi nie na temat (offtopy, OT) są dopuszczalne w przypadkach krótkiego nawiązania lub dodatkowej informacji do aktualnego tematu. Nie należy ich nadużywać.

3.7 Moderatorzy i Administratorzy mają prawo do usuwania lub edytowania wpisów niezgodnych z regulaminem oraz przenoszenia ich do innych działów forum.

4. Cytowanie i prawa autorskie - każdy użytkownik jest odpowiedzialny za swoje wypowiedzi.

4.1 Cytując wypowiedź użytkownika tego forum należy zastosować cudzysłów lub funkcję "Quote". Wskazane jest cytowanie pojedynczych zdań, a nie całej wypowiedzi.

4.2 Za wypowiedzi odpowiadają ich autorzy. Stanowią one prywatne zdanie użytkowników forum. Ponieważ podlegają ochronie prawnej, cytowanie całych wypowiedzi użytkowników tego forum na innych forach, stronach internetowych lub w innych miejscach bez zgody autora cytowanego tekstu jest zabronione. Cytowanie fragmentów (kilka zdań) jest dozwolone bez wiedzy autora pod warunkiem zastosowania cudzysłowu i podaniem źródła - linka do pełnej treści.

4.3 Cytując teksty czyjegoś autorstwa (ze stron internetowych, książek, gazet itp.) należy zastosować cudzysłów lub funkcję "Quote" i podać źródło (linka jeśli istnieje). Trzeba również wiedzieć, czy autor tekstu nie zastrzegł sobie określonych praw, dotyczących cytowania.

5. Wypowiedzi użytkowników są ich prywatnym zdaniem i nie stanowią porady lekarskiej. Decydując się zastosować określony sposób leczenia lub postępowania, robisz to na własną odpowiedzialność. Zalecane jest skonsultowanie decyzji z lekarzem.

6. W niektórych działach forum obowiązują dodatkowe zasady. Mogą one pojawić się w przyszłości.

7. Rzeczy absolutnie zabronione na forum:

7.1 Zakazuje się umieszczania treści w jakikolwiek sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem, które by naruszały prawa innych osób, a w szczególności:
- treści uznawanych powszechnie za wulgarne,
- treści dyskryminujących w jakikolwiek sposób: grup wyznaniowe, etniczne, mniejszości seksualne, rasowe i inne,
- treści faszystowskich, propagujących przemoc,
- treści zawiązanych z pornografią,
- treści zachęcających lub pochwalających zażywanie środków odurzających tj. narkotyki etc.

7.2. Zakazuje się rozpowszechniania i propagowania piractwa w każdej formie, dotyczy to:
- wskazywania na forum źródeł w celu pozyskania nielegalnego oprogramowania,
- przekazywanie poprzez forum nielegalnie uzyskanego oprogramowania,
- podawania numerów seryjnych,
- udzielania na forum informacji pozwalających korzystać w sposób nielegalny z oprogramowania poprzez wskazywanie miejsc w sieci gdzie takie treści są dostępne,
- zakazuje się przywłaszczania/łamania praw autorskich.

7.3. Zakazuje się publikowania prywatnej korespondencji w każdej formie bez wyraźnej zgody zainteresowanych stron. Dotyczy to korespondencji poprzez PW, komunikatory lub pozyskanej w inny sposób.

7.4. Na forum nie obrażamy innych użytkowników. Za przejawy złośliwości będą dodawane ostrzeżenia, włączając w to zablokowanie konta.

8. Moderatorzy:

8.1. Moderatorzy to zarejestrowani i aktywni użytkownicy pilnujący, aby na forum panował porządek. Kontrolują działania użytkowników i treści umieszczane na forum pod względem zgodności z regulaminem. Służą również pomocą użytkownikom.

8.2. W nadzorowanych przez siebie forach Moderatorzy mogą: usuwać, przenosić i edytować posty oraz tematy.

8.3. Moderator może też:
- zażądać zmiany tytułu tematu od użytkownika,
- zmodyfikować tytuł tematu użytkownika,
- podpisywać swoje poprawki przy ingerencji w treść posta,
- zażądać od użytkownika zmiany treści jego postu,
- wystosować ostrzeżenie publiczne na forum lub na PW,
- zablokować czasowo temat do momentu wyjaśnienia wątpliwości.

Autor zablokowanego tematu ma prawo:
- poprosić na PW Moderatora o podanie powodów decyzji i ewentualnie - wycofanie jej,
- w przypadku różnicy zdań, użytkownik ma prawo do interwencji u Administratora,
- Moderator może zweryfikować swoją decyzję samodzielnie lub po konsultacji z Administratorem, każdorazowo podając powody weryfikacji.
Decyzja Moderatora jest w tym wypadku niepodważalna.

8.4. Zezwolenia Moderatorom przydziela i odbiera Administrator.

9. Administrator:

9.1. Administrator czuwa nad przestrzeganiem regulaminu na forum. W przypadkach, o których regulamin nie wspomina Administrator ma głos ostateczny.

9.2. Administrator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z forum (patrz punkt 5.).

9.3. Administrator nie weryfikuje prawdziwości ogłoszeń umieszczanych na forum przez innych użytkowników i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane prowadzeniem jakichkolwiek transakcji (handlowych itp.) za pośrednictwem forum.

9.4. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu Administrator może ukarać użytkownika zablokowaniem dostępu do forum (zbanowaniem).
Okoliczności, w których może dojść do zbanowania użytkownika obejmują:
- nagminne niepodporządkowywanie się osobom kierującym forum,
- celowe działanie na szkodę forum,
- złamanie regulaminu forum.

Odwołania od tej kary rozpatruje Administrator

9.5. Zbanowanie może także nastąpić na wniosek Moderatora lub innego użytkownika z podaniem powodu.

10. Kary i ostrzeżenia:

10.1. Za powtarzające się lekkie przewinienia lub za przewinienia cięższe użytkownik forum może otrzymać ostrzeżenie.

10.2. Osoba z uprawnieniami Moderatora może przyznać maksymalnie 3 ostrzeżenia jednemu użytkownikowi.

10.3. Użytkownik z trzema ostrzeżeniami nie może pisać na forum.

10.4. Ostrzeżenie traci ważność po upływie 28 dni od chwili jego wystawienia.

10.5. Moderatorzy samodzielnie decydują o przyznaniu ostrzeżenia użytkownikowi.

10.6. Moderatorzy są zobowiązani powiadomić użytkownika o powodzie nadania ostrzeżenia.

10.7. Zbanowanie - patrz pkt 9.4 i 9.5.

11. Regulamin może ulec zmianie, o czym będziemy informować.

W razie uwag, zastrzeżeń lub komentarzy proszę pisać na maila.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group