vitiligo.com.pl

Vitiligo.com.pl

W poszukiwaniu straconego pigmentu
Dzisiaj jest czwartek,
18. lipca 2024

Związek bielactwa z czerniakiem

Niezwykłym aspektem bielactwa jest jego związek z czerniakiem (ang. melanoma). Selektywna destrukcja melanocytów w bielaczej skórze jest poszukiwanym zjawiskiem terapeutycznym w leczeniu tego nowotworu [1]. Zatem vitiligo jest eksperymentem natury, który osiąga cel w immunoterapii czerniaka - ta hipoteza została poparta kilkoma obserwacjami, które łączą obie choroby i sugerują, że cokolwiek powoduje bielactwo, równocześnie zwiększa odporność na zachorowanie na nowotwór. W związku z tym obecność czerniaka jest związana z wystąpieniem depigmentacji skóry wokół lub w pobliżu komórek rakowych. U koni i świń z czerniakiem regularnie pojawia się vitiligo-podobne odbarwienie skóry [2]. Zwierzęta i ludzie zaszczepieni lub uodpornieni na czerniaka mogą również doświadczyć odbarwień na skórze [3]. Interleukina 2 może spowodować bielactwo u pacjentów z czerniakiem, czego nie zaobserwowano u chorych z innymi zaburzeniami. U zwierząt, u których doszło do depigmentacji, czerniak cofa się lub rozwija powoli, natomiast w przypadku jej braku, nowotwór postępuje szybko. Świnie z gatunku Sinclair rodzą się z czerniakiem ulegającym spontanicznej regresji, co jest często powiązane z wystąpieniem całkowitej depigmentacji. Prawie wszystkie osobniki z odbarwieniami posiadały w obiegu przeciwciała skierowane przeciw antygenom komórek pigmentowych o masach cząsteczkowych 45, 68-75 i 100 kD [2].

Podejrzewa się, że związek między bielactwem i czerniakiem wynika z odpowiedzi immunologicznej przeciw tym samym antygenom obecnym na komórkach nowotworowych, jak i melanocytach. U 80% spośród 24 osób z czerniakiem wykazano obecność przeciwciał skierowanych przeciw antygenom VIT40, VIT75 i/lub VIT90. Podobne występowanie stwierdzono u chorych na vitiligo. Potwierdzono, że te 3 antygeny ulegają ekspresji na komórkach nowotworowych i pigmentowych [2].

Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze wiele kwestii, jednak można uważać, iż poznanie przyczyny bielactwa może przynieść wskazówki co do sposobu leczenia tego nowotworu skóry [2].

Piśmiennictwo

  1. Le Poole I. C., Wankowicz-Kalinska A., van den Wijngaard R. M., Nickoloff B. J., Das P. K., Autoimmune aspects of depigmentation in vitiligo. J Investig Dermatol Symp Proc 2004, 9: 68-72. [PubMed]
  2. Bystryn J. C., Immune mechanisms in vitiligo. Clin in Dermatol 1997, 15: 853-861. [PubMed - brak abstraktu]
  3. Taieb A., Intrinsic and extrinsic pathomechanism in vitiligo. Pigment Cell Res 2000, 13 (Suppl 8): 41-47. [PubMed]

Dodatkowe informacje Przeczytaj na ten temat również na forum
‹3ˇď܃